2019. május 31-én (pedagógusnapon) a középiskolai oktató-nevelő munkát végző, a diákok harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végző tanároknak, az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerést, Németh László-díjat kapott a Városmajor közkedvelt tanára:

Bärnkopf Bence

aki nem csak tanárunk, és akire mindig büszkék leszünk...

Németh László-díjas közkedvelt tanárunk, akire mindig büszkék leszünk!

Németh László-díjas közkedvelt tanárunk, akire mindig büszkék leszünk! Köszönjük!

Posted by Városmajori Gimnázium Official on Friday, May 31, 2019

Szebedy Tas felterjesztése:
"Munkájában igényes, az iskolavezetés számíthat rá, a feladatait mindig igyekszik elvégezni, teljesíteni. Az informatika munkaközösség vezetőjeként elmélyült a kerettantervben, a helyi tanterv követelményeit jól ismeri és alakítja. Igényessége a önképzés és önfejlesztés területén is példa tanítványai és kollégái számára. Kiemelkedő munkavégzése, igényes módszertani kultúrája intézményi kincs. Tanítványait igen nagy gondossággal, odafigyeléssel vezeti be a matematika és informatika rejtelmeibe, alakítja munkarendjüket, szokásaikat, formálja egyéniségüket. Nagy gondot fordít a belső órai differenciálásra, ezzel lehetőséget teremt tanítványai felzárkóztatására, a tehetségesebbek fejlesztésére. Szakmailag megbízható, hiteles tanár. Óráinak tervezésében rutinos, sokféle lehetőségre, sokféle típusú feladatokkal készül, gyors észjárású, racionális, szakjának megfelelően logikus gondolkodású. A matematika tanítás és az informatika oktatás folyamán a minőségi oktatás elkötelezettje, a tehetséges gyerekek motiválásában élen jár. Tanítványait azokon a területen is fejleszti, ahol gyengébbek, és ott sem hagyja őket magukra, ahol viszont rendkívüli teljesítményre képesek. Minden lehetőséget megragad arra, hogy a tanórán kívül is megmérettessenek tanítványai különböző tanulmányi versenyeken. A lemaradók felzárkóztatását és a tehetségek fejlesztését akár szabadidejének, hétvégi napjainak a feláldozásával is megteremti. Szívesen vállal többletmunkát a gyerekek és az iskola életében, nem mérlegelve annak fárasztó, időigényes voltát. Nagyon sok versenyen vesznek részt tanítványaival, ahol eredményesen szerepelnek."

2019.05.31. 21:38 · konczy
MaYoR - 2002-2019 © GPL