Tárgyválasztás 2019/2020

A 2019/2020-as tanévben 11. évfolyamos diákok fakultációs jelentkezése a MaYoR elektronikus napló tankörjelentkezés menüpontján keresztül történik. A meghirdetett tankörök közül kell választani 2 (esetleg speciális esetben három(1)) tankört – azaz összesen 4 (speciális esetben hat) órát. A tankörök 3 sávba (F1, F2, F3) vannak besorolva.

A jelentkezés 2019. április 8-án 18:00-tól kezdődően két körben – előzetes tárgyválasztás és végleges tárgyválasztás – történik. Az első körben a diákok a felkínált tankörök közül szabadon választhatnak, minimum korlát nincs. A választható tankörök mellett az adott tárgyat tanító tanár neve még nem kerül feltüntetésre. Az előzetes tárgyválasztási időszak 2016. április 17-én 18:00-kor lezárul.

Ezután alakítjuk ki az elegendő számú diák által választott tantárgyakból a fakultációs csoportokat a tantárgyat tanító tanárok és a diákok egymáshoz rendelésével. A nem induló tárgyat (illetve csoportot) választott diákoknak ekkor más tárgy (illetve csoport) mellett kell dönteniük. A névsorok nyilvánosságra hozatala után a jelentkezési felületet újra megnyitjuk: a második körben korlátozott feltételekkel megváltoztatható a tantárgy, illetve a csoport. Átjelentkezésre ugyanis csak akkor van lehetőség, ha ez nem vezet a csoportok minimális, illetve maximális létszámának átlépéséhez.

A választott tantárgy a következő tanévben kötelező lesz. A választás két tanévre szól, de indokolt esetben a 11. osztályos követelmények teljesítése után leadható és a leadott tankör helyett új tankör választható. Az új képzés felvételét a 12. évben viszont korlátozhatja az adott csoport létszáma, másrészt, hogy a már meglévő csoportba történő bekapcsolódás csak a 11. osztályos követelmények különbözeti vizsgával történő teljesítése után lehetséges.

A két körös jelentkezések lezárását követően minden diák írásban kézhez kapja az általa választott képzések listáját, amelyet a szülő az aláírásával hitelesít. Ezeket az aláírt jelentkezési lapokat majd az osztályfőnöknek kell leadni.

F1F2F3
szakköri sáv
biológia EÉEfizika EÉE
kémia EÉE(2)kémiai EK(3)
informatika KÉEinformatika KÉEinformatika KÉE
informatika EÉE(4)
programozás(5)
magyar nyelv és rodalom EÉEtörténelem EÉE
művészettörténet KÉErajz és vizuális kultúra KÉE
matematika EÉEmatematika EÉEfilozófia KÉE
pszichológia KÉEpszichológia KÉEszociálpszichológia
angol KÉE(6)
francia KÉE
német KÉE
olasz KÉE
spanyol KÉE

Technikai segítség: support@vmg.sulinet.hu

MaYoR - 2002-2019 © GPL