A 2012-2013 tanévben induló fizika tehetséggondozó képzésről

A fizika tantárgy magas szintű elsajátítása egyre fontosabb felvételi feltétele számos, a munkaerőpiacon keresett felsőfokú képzés elkezdésének. Iskolánkban, a 2012-2013 tanévben először indítunk a kilencedik évfolyamon fizika tehetséggondozó képzést, hogy azokat segítsük a felkészülési versenyben, akik tehetsége már ilyen idősen megmutatkozott. A képzés célja tehetséggondozás. Nem változtatunk a tananyag ütemezésén olyan céllal, hogy a diákok előre hozott érettségit tegyenek. Azokat a módszertani eszközöket erősítjük, melyek összhangban vannak a nemzetközi képzési irányokkal (pl. International Baccalaureate azaz Nemzetközi Érettségi képzés), és a kétszintű érettségivel. Ilyenek a féléves projektmunka és a rendszeres mérőkísérletek illetve a csoportos munka. Ezeknek van hagyománya fizikaoktatásunkban, de a 9.-10. évfolyamokon az általános négy évfolyamos képzésben kevés idő jut rá. Célunk, hogy az iskolában fizikából is jelenjenek meg kutató diákok, kutató tanárok. Első lépésként ez azt jelentené, hogy a projektmunkát természettudományos pályázatokhoz hangolnánk. A sikeres projekt eredménye előzménye lehet egy majdani komolyabb munkának, publikációnak. A tehetséggondozó képzés eredményességének az országos fizika verseny eredmények átlagának javulása objektív mércéje lesz. Ezt azonban nem a direkt „dresszírozás”, hanem a fizika probléma-megoldási módszereinek, szemléletének mélyebb megértetése útján szeretnénk elérni. Szeretnénk, ha az iskola életéhez mindenki számára látható, és érthető módon járulnának hozzá azok a diákok, akik a fizika tanulását és művelését önkifejezésként élik meg. A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek valószínűleg majdani hivatásuk során fontos a fizika szemléletmódjának ismerete, pl.: mérnökök, kutatók, orvosok esetleg fizika tanárok J lesznek.

A szóbeli vizsga követelmények: A szóbeli meghallgatáson felmérjük, hogyan tudja a tanuló a valóságot a fizikai modellel összekapcsolni. Például egy fizikai törvényhez gyakorlati példát kapcsolni, vagy egy jelenséget, kísérletet megindokolni fizikai összefüggések alapján. Az összefüggések és jelenségek az alábbi öt témából kerülnek majd ki:

  1. Mozgások
  2. Dinamika, energia, munka
  3. Hidrosztatika
  4. Hőtan, halmazállapotok
  5. Elektromosságtan

A szükséges tantárgy ismeretek nem mutatnak túl egy általános iskola (heti 1,5-1,5) órás képzésén nyolcadik osztály első félévig tanult tananyagon.

Ajánlás fizika tehetséggondozó képzés indítására a 2012-2013 tanévben

A nemzetközi munkaerő piacon egyre nagyobb a kereslet a természettudományos és műszaki végzettségűek iránt. Magyarországon már a közoktatásig eljutott az igény a természettudományos képzés erősítésére. Ezért időszerűnek látjuk, hogy iskolánkban, a 2012-2013-as tanévben egy fizika tehetséggondozó képzést hirdessünk meg.

A fizika tagozat a négy évfolyamos képzés első két évében a tantervi fizika óraszám feletti heti két órában működne. Kilencedik évfolyamon 1+2, tízedik évfolyamon 2+2 fizika tanóra lenne. A csoportosztás kérdése későbbi döntés, jelenleg a fizika munkaközösség rendelkezik megfelelő kapacitással egy bontott csoportos képzéshez.

Miért pont Fizika?

A fizika a műszaki és természettudományos oktatásban a matematika után a legtöbb helyen szerepel felvételi tárgyként.

A fizika tanulása fejleszti az összes fontos képességet, „kompetenciát” és a középiskolai tantárgyak között egyedülálló szerepe lehet a „modellalkotás” képesség fejlesztésében, ami bármely probléma elvont megközelítésének alapja.

Iskolánkban több évtizedes hagyománya van a fizika tehetséggondozásnak.

Tőlünk független felmérés szerint az iskolánkba jelentkező diákok döntésükben fontos szempontként jelölték meg az itteni fizikaoktatás jó színvonalát.

A képzés célja

A tagozat célja tehetséggondozás. Nem változtatnánk a tananyag ütemezésén olyan céllal, hogy a diákok előre hozott érettségit tegyenek.

Azokat a módszertani eszközöket erősítenénk, melyek összhangban vannak a nemzetközi képzési irányokkal (pl. International Baccalaureate képzés). Ilyenek a féléves projektmunka és a rendszeres mérőkísérletek és a csoportos munka. Ezeknek van hagyománya fizikaoktatásunkban, de ezeken az évfolyamokon kevés idő jutott rá.

Az iskolában fizikából is jelenjenek meg kutató diákok, kutató tanárok, első közelítésben ez azt jelentené, hogy a projektmunkát természettudományos pályázatokhoz kell hangolni.

A tagozat eredményességének az országos fizika verseny eredmények átlagának javulása objektív mércéje lesz. Ezt azonban nem a direkt „dresszírozás”, hanem a fizika probléma-megoldási módszereinek, szemléletének mélyebb megértetése útján kell elérni.

Szeretnénk, ha az iskola életéhez mindenki számára látható, és érthető módon járulnának hozzá azok a diákok, akik a fizika tanulását és művelését önkifejezésként élik meg.

A tananyag

A tananyag beosztása témakörök tekintetében a jelenlegi helyi tanterv 9.-10. évfolyamra vonatkozó beosztását fedné, amit az idei tanévben a fizika munkaközösség munkatervében rögzítettünk. A tananyagot ehhez képest két irányban bővítenénk. Egyrészt az érettségi követelményekből kimaradó általános iskolában tanított témák átismétlésével (hidrosztatika). Másrészt az érettségi követelményeken túlmutató, de az országos versenyek 9-10. évfolyamos tematikájában szereplő témakörökkel (pl. forgó mozgás dinamikája, sztatika).

A tehetséggondozó képzés meghirdetése

A képzés meghirdetése és népszerűsítése a hivatalos úton kívül is több színtéren történne.

Első fontos eseményként a Budai Oktatási Napon a fizika bemutató órához kapcsolódóan rövid prezentációban bemutatnánk a terveinket az érdeklődő általános iskolai kollégáknak.

Meghirdetnénk egy ingyenes kb. nyolc-tíz alkalomból álló foglalkozás sorozatot, amely a fizika szóbeli meghallgatásra készítené fel a tanulókat. Természetesen ez számunkra is ismerkedési lehetőséget jelente a jelentkezők egy részével.

Lehetőség szerint megjelennénk egy önálló honlappal is. Ez persze legjobb lenne már az idei jelentkezési időszakban, de a tagozat kapcsán legalább középtávú tervként feltétlenül szükséges.

A képzés témakörei

A Városmajori Gimnázium és Koós Károly Általános Iskola fizika munkaközössége

MaYoR - 2002-2020 © GPL