Kós Károly Általános Iskola

Az Iskola története

Iskolánk története 1903-ig vezethető vissza. Akkor helyeztek el a jelenlegi épület helyén álló barokk villában 153 gyermeket, s itt kezdte meg működését a Községi Elemi Népiskola. 1909-12 között nagy iskolaépítő program valósult meg a fővárosban. A régi épületet lebontották, a helyére épülő új iskola tervezésére Kós Károly és Györgyi Dénes kaptak megbízást. Ekkor épült iskolánk is (1910-11) A szecessziós stílusban készült új épület a maga idejében a legmodernebb oktatási intézménynek számított.

1914-ben, az I. világháború kitörése után az iskola hadikórház lett, s csak 1916-tól működhetett újra eredeti rendeltetésének megfelelően. 1933-tól az épületben két önálló intézmény működött, a Városmajor utcai Elemi Népiskola és a Városmajor utcai Polgári Fiúiskola. 1944-ben az épületet belövés érte, megmaradt részét kórházként használták, s csak 1945/46-ban indulhatott az első teljes tanév. Az 1946/47-es tanévtől a korábban itt működő két intézmény egyesítésével fokozatosan létrejött a nyolcosztályos általános iskola, de megalakulásától kezdve két önálló igazgatással működött: Általános Leányiskola és Általános Fiúiskolaként.

A leányiskolában 1959 óta az ének-zeneoktatás egyre erősödött. Ekkortól számítjuk a zene tagozat működését. Évtizedek óta a kétévente megrendezésre kerülő minősítő kórustalálkozókon arany fokozatot szereztek iskolánk kórusai.

1963-ban egy igazgatás alatt egyesült a két iskola. 1983-ban vette fel a Kós Károly nevet. Ekkorra épült meg a Maros utcai "kis iskola". 1990-től lehetőség nyílt arra, hogy jobban megfeleljünk a kor kihívásainak. Megkezdődött a nyugati nyelvek oktatása, háztartástechnikai, számítástechnikai és kondicionáló termek kerültek kialakításra. 1998-tól matematika-informatika orientáltságú osztály indult. Az iskola rekonstrukciója következtében az épület megszépült. (1999.) Műemlék jellegű intézményünk a felújítás után előnyére változott. Az osztálytermek belső képe és a folyosók a dekorációkkal és a növényekkel barátságos képet mutatnak.

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei

A hagyományápolás külsőségei : az intézmény zászlója, iskolajelvény, póló, nyakkendő, az iskolai indulók, az iskolai évkönyv időszakonkénti kiadása és az iskolaújság időszakonkénti kiadása.

A zenetagozat története

A zenetagozatot 1959-ben alapította az akkori leányiskolában Pálfay Ferencné Vaskúti Erzsébet tanárnő, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett Vásárhelyi Zoltán és Kodály Zoltán tanítványaként. Helényi Ferencné 1963-tól segítette építő munkáját, alsó tagozatban tanított és megalapított a Kicsinyek Kórusát.

Alsó tagozatban az irányítást Mitók Monika tanárnő 1993-ban vette át és jelenleg is ezt irányítja, valamint vezeti a Kicsinyek Kórusát. Munkájuk eredményességét a sok szereplés, kerületi és fővárosi hangversenyek, évek óta visszatérő meghívások és az alsós kórus arany minősítése bizonyítja. Balázs Árpádné iskolánk belső arculatának kialakításában maradandó, a művészetekre koncentráló tablókat, dekorációkat alkotott, melyek mindennapi életünkben az esztétikus, jó közérzet kialakításához hozzájárult.

A felső tagozat irányítását 1981-ben vette át Hraschek Katalin tanárnő, aki egyben a Liszt Ferenc Zeneakadémia adjunktusaként nagy részt vállal a zenetanár képzésben is. Iskolánk helyet ad ezen tanárok módszertani képzésének is. Nem csak a hazai, hanem külföldi zenetanárok (dán, norvég, amerikai, német, japán) csoportjai is sűrűn látogatják iskolánkat, a Kodály Módszer oktatása miatt, s gyakran szólnak elismerően kolléganőnkről. Az általa vezetett kórus - mely 1998-ban felvette a Harmónia Kórus nevet - azóta is sokfelé szerepel: iskolanapi MOM műsorok, kerületi, budapesti és egyéb fellépések országszerte, Zeneakadémián, a Rádióban, kórustalálkozókon, KÓTA rendezvényeken, külföldi kórusok meghívására (erdélyi, lengyel, szlovák, német).A kórus a zenetagozatos iskolák minősítési rendszerében rendszeresen arany minősítést kap, de rendelkezik az Év Kórusa legmagasabb minősítéssel is. Harmónia Kórus szívesen vállalkozik kortárs zeneszerzők műveinek előadására , illetve bemutatására (pl.: Legány Dénes és Reményi Attila, Kocsár Miklós és Mohay Miklós), valamint a zenei élet elismert személyiségeinek ünnepi (Szőnyi Erzsébet) és emlékhangversenyein (Bartók Béla, Kodály Zoltán) való szereplésre. 1997-ben megalapította a Kós Kamarakórust, melyben volt tanulóink énekeltek. 1985 és 1988 között tanítványaival szerepelt a TV zene-bona c. műsorában.

A nem zeneis osztályokban - felső tagozaton - iskolánk zenei életének színesítésében szintén Mitók Monika munkálkodik, aki egyben a Viva la Musica Kórus vezetője is.

Több éven át szerveztünk előkészítő jelleggel az óvodásoknak "Dalos-játék" foglalkozásokat, melyben a Kodály-módszer segítségével, játékos formában sajátíthatták el a gyermekek a zenei írás-olvasás készségét.

Sokéves tapasztalatunk mutatja, hogy a zenei nevelés pozitív hatást gyakorol a gyermek egész személyiségére, érzelmi életét gazdagítja, értelmét csiszolja, beszédkészségét fejleszti. Az énekkari munka ezért is meghatározó és elengedhetetlen része az emeltszintű ének-zene oktatásnak.

Munkánk eredményeképp sok leendő és már híres zeneművész került és kerül ki iskolánkból, akikre joggal lehetünk büszkék:

Név Melyik évben végzett, további tanulmányok
Almásy László Attila 1977 orgonaművész
Balogh Vera 1987 barokk fuvolaművész
Bársony Bálint 1994 jazz-klarinétos
Draskóczy Ágnes 1996 hegedűművész
Dunai Eszter 1992 fuvolista
Erdei Mónika 1980 hegedű tanár
Fassang László 1988 orgonaművész
Horgas Eszter 1979 fuvolaművész
Hribik Noémi 1984 zongoraművész
Jávor Orsolya 1993 csellóművész
Kaizler Sára 2003 hegedűs egyetemi hallgató
Károlyi Eszter 1997 főiskolai hallgató, ének-zene tanár, karvezető
Karosi Bálint 1993 orgonamávész, klarinétművész
Karosi Júlia 1997 jazz-énekes egyetemi hallgató
Klein Ferenc 1989 ének-zene tanár, karvezető
Korda Nikoletta 1987 fagottművész
Lesták Bedő Eszter 1985 hegedűművész
Lukin Márta 1970 operaénekes
Márton Dávid 1990 zongoraművész
Megyesi 1999 oboaművész
Megyesi Krisztina 1999 csellóművész
Nagy Enikő 1981 brácsaművész DLA
Ney Andrea 1994 Ének-zene tanár, karvezető, oboatanár
Párkai Krisztina 1982 fuvolaművész
Rosta Zsófia 1986 brácsaművész
Somogyi-Tóth Dániel 1995 orgonaművész, karmester
Surányi Bea 1984 zongoraművész
Szarvady Barbara 1996 hegedűtanár
Szentimrei Noémi 2002
(6 évfolyam)
szakközépiskolai tanulmányok: hegedű
Szombatfalvy Csilla 1984 ének-zene tanár, karvezető
Szőcs Emese 2004 szakközépsikolai tanulmányok: hegedű
Uhereczky Eszter 1980 ének-zene tanár, karvezető
Uhrner Brúnó 1987 orgonista
Vámosi Nagy Zsuzsa 1997 fuvolaművész
MaYoR - 2002-2019 © GPL