Általános iskolai felvételi

2018/2019-es tanév

Felvételi tájékoztató 2018/2019

Beiratkozás időpontja

A 2018/2019 tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás az alábbi időpontokban lesz:

Felvételi körzethatárunk

Beiskolázási körzetünk utcáinak listája (.pdf)

Zenei meghallgatás

Akik betegség miatt vagy más okból nem tudtak megjelenni a meghallgatáson, azok számára pótmeghallgatást tartunk 2018. április 9-én, 14:00- kor.

A zenei meghallgatásra kérjük, hogy az itt letölthető adatlapot legyenek szívesek kitöltve magukkal hozni.

Jelentkezéseket a koskaroly@koskaroly.sulinet.hu e-mail címen tudunk fogadni. Jelentkezéskor kérjük, hogy adják meg a gyermek nevét, a várhatóan vele érkező felnőtt nevét és telefonszámát és a kért időpontot.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a meghallgatás utáni lista nem eredmény szerinti rangsor lesz, csak az ének-zene osztály követelményeinek való megfelelésről ad információt. A részvétel a listán nem jelent osztályba való felvételt!

Körzeten kívüli jelentkezőknek

Körzeten kívülről jelentkező tanulók jelentkezéséhez kérjük, hogy 2018. április 12-ig küldjék el titkárságunkra az alábbi két nyomtatványt a gyermek óvodai szakvéleményének másolati példányával együtt eredeti aláírt példányban. A későbbiekben, amikor a beiratkozások hivatalos dátumát nyilvánosságra hozzák, az utolsó beiratkozási napig adhatják be körzeten kívüli tanulók felvételi kérelmeit.

1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)

Bizonyított tény - és ezt saját tapasztalataink is megerősítik -, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával. Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is. Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa. Kórusaink két CD- felvételt készítettek. A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok természetes folytatását a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.

Az ének-zenei emelt szintű képzésbe kötelezően beletartozik 1. és 2. évfolyamon a heti énekkari előkészítő, 3. évfolyamtól pedig heti énekkari óra. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával.

Célunk, hogy a zenében jártas, énekelni szerető, az érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony tanulók hagyják el iskolánkat.

1.b osztály: matematika-természetismeret orientáltságú osztály

A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával fejlesztjük. Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől kezdve emelt óraszámban tanítjuk a természetismeret tárgyat. Felső tagozaton is nagyobb óraszámban tanulnak természettudományos tárgyakat a b osztály tanulói. Célunk, hogy a tanulók az általános iskolából kikerülve problémamegoldó képességükkel eredményesen tanulhassanak a középiskolában, és készségszinten tudják kezelni a számítógépet és a különböző számítógépes programokat.

Hit- és erkölcstan oktatás

Iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak szervezésében tartunk hit- és erkölcstan órákat:

Érdeklődés, további információk kérése

Leendő első osztályosok beiratkozásával, következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a koskaroly@koskaroly.sulinet.hu e-mail címen.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Átvételi kérelem

Tanulóátvételi időszakunk minden júniusban és augusztusban zajlik. Kérjük a kérelmüket május közepéig eljuttatni szíveskedjenek iskolánkba.

Tanulók átvételi kérelméhez kérjük csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

MaYoR - 2002-2018 © GPL