Általános iskolai felvételi

2019/2020-as tanév

Felvételi tájékoztató 2019/2020

Beiratkozás időpontja

A beiratkozás a 2019/2020-as tanévre a következő napokon lesz:

Felvételi körzethatárunk

Beiskolázási körzetünk utcáinak listája (.pdf)

Felhívás beíratásra

Itt tölthetik le a Tankerületek tájékoztatását a beíratással kapcsolatban.

Zenei meghallgatás

A zenei meghallgatás eredménye itt letölthető.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a meghallgatás utáni lista nem eredmény szerinti rangsor, csak az ének-zene osztály követelményeinek való megfelelésről ad információt. A részvétel a megfeleltek listáján nem jelent osztályba való felvételt!

Az emelt szintű képzéssel működő ének-zenei osztályba jelentkezők számára zenei pótmeghallgatást tartunk, amelynek időpontja 2019. április 11., 15 óra. A zenei meghallgatásra kérjük, hogy az itt letölthető adatlapot legyenek szívesek kitöltve magukkal hozni.

Körzeten kívüli jelentkezőknek

Körzeten kívülről jelentkező tanulók jelentkezéséhez kérjük, hogy egyelőre 2019. március 31-ig juttassák el titkárságunkra a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a gyermek óvodai szakvéleményének másolati példányával együtt postai úton vagy személyesen. A későbbiekben, amikor a beiratkozások hivatalos dátumát nyilvánosságra hozzák, az utolsó beiratkozási napig adhatják be körzeten kívüli tanulók felvételi kérelmeit.

1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)

Bizonyított tény - és ezt saját tapasztalataink is megerősítik -, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával. Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is. Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa. Kórusaink két CD- felvételt készítettek. A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok természetes folytatását a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.

Az ének-zenei emelt szintű képzésbe kötelezően beletartozik 1. és 2. évfolyamon a heti énekkari előkészítő, 3. évfolyamtól pedig heti énekkari óra. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával.

Célunk, hogy a zenében jártas, énekelni szerető, az érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony tanulók hagyják el iskolánkat.

1.b osztály: matematika-természetismeret orientáltságú osztály

A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával fejlesztjük. Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől kezdve emelt óraszámban tanítjuk a természetismeret tárgyat. Felső tagozaton is nagyobb óraszámban tanulnak természettudományos tárgyakat a b osztály tanulói. Célunk, hogy a tanulók az általános iskolából kikerülve problémamegoldó képességükkel eredményesen tanulhassanak a középiskolában, és készségszinten tudják kezelni a számítógépet és a különböző számítógépes programokat.

Hit- és erkölcstan oktatás

Iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak szervezésében tartunk hit- és erkölcstan órákat:

Érdeklődés, további információk kérése

Leendő első osztályosok beiratkozásával, következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a koskaroly@koskaroly.sulinet.hu e-mail címen.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Átvételi kérelem

Tanulóátvételi időszakunk minden júniusban és augusztusban zajlik. Kérjük a kérelmüket május közepéig eljuttatni szíveskedjenek iskolánkba.

Tanulók átvételi kérelméhez kérjük csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

MaYoR - 2002-2019 © GPL