Biológia egyedi tantervű tanulócsoport

biológia

A biológia "tagozat" nagy hagyományokkal rendelkező képzési forma. Azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik biológiából szeretnének továbbtanulni. A négy év során lehetővé válik minden témakör részletes megismerése, az egyes témakörökhöz kapcsolódó boncolási, biokémiai és ökológiai gyakorlatok elvégzése. Végzett diákjaink nagyobb része az orvosi egyetemen folytatta tanulmányait, de sokan lettek gyógyszerészek, biológusok, biomérnökök is.

Iskolánk a 2008. évtől a Semmelweis Egyetem (SOTE) által meghirdetett partneriskola program tagja lett, ennek a programnak a keretében szorosabb együttműködés jellemzi iskolánkat a híres orvostudományi egyetemmel. Előadásokat szervezünk, egyetemi kutatásokba tekinthetnek be diákjaink, és kapcsolatba kerülhetnek olyan kutatókkal, akikkel később tanulmányaik során majd együtt dolgozhatnak

Legközelebb várhatóan a 2017/2018-as tanévben indul.

Szóbeli meghallgatás

A meghallgatáson a tanuló biológia iránti érdeklődését, a tanult ismeretek integrálását, alkalmazását, a kreatív gondolkodást értékeljük a feladatok megoldásakor.

A meghallgatás témakörei:

A meghallgatáson a Mozaik tankönyvkiadó biológia tankönyveinek ismeretanyaga az irányadó (MS-2610, MS-2614)

További képzéseink

MaYoR - 2002-2019 © GPL