Hatévfolyamos csoportok

szóbeli meghallgatás

Általános információk

A hatévfolyamos szóbelire jelentkezők négy tantárgy közül választhatnak (egyet), melyet a Felvételi Jelentkezési Lap Megjegyzés rovatában kell feltüntetni. A témakörök a minisztériumi kerettantervek (ötödik és hatodik év első félévének) tananyagát ölelik fel. A választható tárgyak: magyar, matematika, természetismeret vagy történelem.

A szóbeli felvételi beszélgetésre kérjük, hogy a jelentkezők hozzák magukkal:

A szóbeli felvételi beszélgetésen a tantárgyi kérdések mellett nagy hangsúlyt kap a jelentkező megjelenése, kommunikációja, nyitottsága, viselkedése, motiváltsága, egyéb iskolai és iskolán kívüli tevékenysége is.

Matematika

A szóbeli felvételihez szükséges ismeretek az általános iskolai tananyag időarányos része. (A hatodik osztály félévig megtanított tananyag). Alapvetően a számolási készséget és a szövegértést mérjük. A tárgyi ismeretek mellett azonban fontos szerepet kap a gondolkodási képesség, az, hogy a tanuló hogyan fogadja a segítő kérdéseket, mennyire engedi magát „vezetni”.

Kiemelten:

Minta szóbeli feladat

 1. Melyik nagyobb?
  6
  7
  (hatheted) és
  4
  5
  (négyötöd) különbségének az ötszöröse, vagy
  1
  5
  (egyötöd) és
  1
  7
  (egyheted) összegének a negyedrésze?
 2. Van-e olyan egész szám, melyből kivonva az ellentettjét, majd az eredményt megfelezve, az eredeti számot kapjuk? Ha van, hány ilyen van?
 3. Andris kapott ajándékba egy zacskó cukrot. Miután egyet megevett, a maradék felét húgának adta. Ezután ismét megevett egy cukorkát, és a maradék felét a bátyjának adta. Így Andrisnak 5 szem cukra maradt. Hány cukor volt eredetileg a zacskóban? (Következtess visszafelé!)

Történelem

Témakörök a hatévfolyamos szóbeli felvételire történelemből az általános iskola 5.-6. évfolyamára vonatkozó kerettanterv alapján

Magyar nyelv és irodalom

A magyar nyelv és irodalom témakörök összeállításakor a Nemzeti Alaptantervre (NAT) épülő kerettanterv az általános iskola 5. és 6. osztályára vonatkozó kimeneti tananyagát vettük alapul. Szóbeli vizsgánkon az elméleti tudást mindig szövegeken, vagyis a szövegértési folyamat részeként vizsgáljuk. Az alábbi témakörök mindegyike apróbb feladatokra (tételekre) bomlik, ami azt jelenti, hogy a felvételiző kisdiák NEM a teljes témakörből, hanem annak egy szeletéből ad számot szövegértési kompetenciájáról, tudásáról, olvasottságáról, kreatív gondolkodásáról. Egy-egy tételben nyelvtani és irodalmi feladatok egyaránt helyet kapnak.

Magyar nyelvi témakörök:

Irodalom témakörök:

Természetismeret

A hatévfolyamos szóbeli felvételi témakörei természetismeretből

A tételek összeállításánál az alábbi tankönyvek vonatkozó fejezetei az irányadók:

További képzéseink

MaYoR - 2002-2019 © GPL