Fizika képzés

A Városmajori Gimnázium 2012-ben indította az első emelt óraszámú és szintű, tehetséggondozó fizika képzését. Azóta minden második évben a D osztály felét kitevő csoportot indítunk. Az oktatás a 3.3.4. emelt fizika 9-12. kerettanterv alapján történik.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek valószínűleg majdani hivatásuk során fontos a fizika szemléletmódjának ismerete, pl.: mérnökök, kutatók, orvosok esetleg fizika tanárok lesznek.

atom A mindenkori óraszámot heti két órával emeljük meg, ezt tananyag-bővítésre, tanulói mérésekre, feladatmegoldásra, versenyekre való készülésre, projektmunkákra, csoportos munkákra fordítjuk. Célunk, hogy az iskolában fizikából is jelenjenek meg kutató diákok, fontosnak tartjuk a versenyeken, pályázatokon, külső programokon (ELTE, KFKI, Csodák palotája, előadások, rendezvények, múzeumok, stb.) való részvételt. A fizika tagozatosok a „motorjai” és fő „célpontjai” az iskolánkban zajló fizika projekteknek, pályázatoknak, rendezvényeknek. A tantárgy tanulása során a diákjaink megismerkednek a természet tervszerű megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú megfogalmazásával. Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, hogy a fizikában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy majd energiatudatosan éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni stb.

Természetesen a képzés felkészít az emelt és középszintű érettségire is, és reményeink szerint a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására is.

A szóbeli meghallgatás

A fizika szóbeli felvételin elsősorban azt szeretnénk látni, hogy milyen fokú a jelentkező diákok gondolkodásmódja, szövegértése, problémamegoldó képessége, kíváncsisága a természeti jelenségek iránt, hogyan kapcsolja össze a valóságot a fizikai modellel. A szükséges tantárgy ismeretek nem mutatnak túl egy általános iskola (heti 1,5-1,5) órás képzésén nyolcadik osztály első félévig tanult tananyagon.

Az összefüggések és jelenségek az alábbi öt témából kerülnek ki:

 1. Mozgások
 2. Dinamika, energia, munka
 3. Hidrosztatika
 4. Hőtan, halmazállapotok
 5. Elektromosságtan

Minta szóbeli

 1. Három különböző ellenállást sorosan kötöttünk. Fejezd be a mondatot! Ha újabb ellenállást kötünk velük sorosan, akkor az eredő ellenállás
  • a) nagyobb lesz.
  • b) kisebb lesz.
  • c) nem változik.
  • d) attól függ, hogy mekkora ellenállást kapcsolunk be.
 2. Melyik megfigyelésnek nincs köze a fémek jó hővezető tulajdonságához?
  • a) Téli hidegben, ha leülünk egy fémpadra, könnyen felfázunk, míg a buszmegállók rácsos fémszékein nem fenyeget ez a veszély.
  • b) A forró teában hagyott fém merőkanál nyelét később nem tudjuk megfogni szabad kézzel.
  • c) A főzőedények többsége fémből készül.
  • d) Az evőeszközök többsége fémből készül.
 3. Sorolj fel olyan helyzeteket, amikor fontos a közegellenállási erő növelése!

További képzéseink

MaYoR - 2002-2020 © GPL