Középiskolai felvételi

Gyakran ismételt kérdések

Írásbeli felvételi

Milyen hosszú a központi írásbeli vizsga?
2x45 perc. A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként ötven-ötven pontot szerezhetnek.
Mit lehet használni a feladatlapok kitöltésekor?
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  • magyar nyelv: - (segédeszköz nem használható)
  • matematika: rajzeszközök [vonalzó, körző, szögmérő] használhatók csak, más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem
Milyen igazolványt kell hozni a felvételi vizsgára?
A központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell hozni.
Melyik intézményben kell megírnom az írásbeli vizsgát?
A központi jelentkezéskor (legkésőbb december elején) megadott intézményben. Erről az intézmények személyes értesítést nem küldenek, így aki a Városmajori Gimnáziumba jelentkezett vizsgára, annak a Városmajor u. 71. szám alatt kell a személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és a megfelelő íróeszközzel érkeznie. A vizsga 10:00-kor kezdődik.
Lesz szóbeli a VMG-ben?
Amennyiben egy adott tagozaton szükséges lesz szóbeli beszélgetéssel kiegészíteni a felvételi eljárást, úgy az 2019. február 21 - március 14. között lesz. Erről itt a honlapon a megfelelő időben lekérdezhető formában adunk tájékoztatást.

Jelentkezés

Mi a Gimnázium központi azonosító / OM kódja?
035242
Milyen tagozatok indulnak? Mik a kódok?
A Kiemelt adatok menüpontban és a Felvételi Tájékoztatóban felsorolt tagozatok indulnak idén. Fontos kiemelni, hogy a kilencedik évfolyamon a nyelvi előkészítős (német és spanyol) tagozatok alap (teljesen kezdő) szintről indulnak, így egyáltalán nem kell tudni az adott nyelven a felvételhez (így természetesen az esetleges szóbelin sem). Minden tagozatról bővebb információ a tagozat nevére kattintva olvasható. A kódok a tagozat neve mellett szereplnek 01-09 - ig.
Milyen típusú Felvételi Lapok vannak?
Tanulói adatlap és Jelentkezési lap.
Milyen kódokat érdemes tudnom?
Tanulói adatlapon meg kell jelölni egy adott inzémény OM azonosítóját, feladatellátási helyét (telephelyét) és a tanulmányi területet (tagozatot). Ezek a Városmajori Gimnázium esetén:
  • OM-azonosító: 035242
  • feladatellátási hely: 001
  • tanulmányi terület kódok: 01-09
Ha a Majorba jelentkeznék, de nem ott írom a központi felvételit, akkor van-e plusz teendőm?
Igen, a Tanulói Jelentkezési Lapokhoz a Városmajori Gimnáziumba való jelentkezéshez csatolni kell legkésőbb 2019. február 18-ig
  • a másik vizsgaközpont által kiállított hivatalos írásbeliről szóló Értékelő Lapot, valamint
  • a hozott eredmények számításához a bizonyítvány másolatokat.
Ha nem jelölök meg tagozatot, később változtathatok rajta?
Célszerű minden olyan tagozatot megjelölni az intézménybe jelentkezéskor, ami egy kisdiákot érdekel, a sorrendnél pedig a kívánt vágyat szem előtt tartani.
Felvételi jelentkezési lapokhoz mit kell csatolni?
A felvételi jelentkezési lapokhoz csatolni kell az eredmények (bizonyítvány és az írásbeli felvételi Értékelő Lap) fénymásolatát.
Milyen tárgyak átlaga számít, ezek hány pontot érnek?
A felvételi jelentkezési lapon fel kell tüntetni az 5.évfolyam, illetve az 5-7. évfolyam évvégi és az utolsó félév félévi (pl 6. félévi vagy 8. félévi) osztályzatát. Az általunk figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika és egy idegen nyelv. Az átlagszámítást az ötödik, hatodik, hetedik osztály végén és a nyolcadik osztályban félévkor megszerzett érdemjegyekkel végezzük el. Pontszámító Kalkulátor
Honnan tölthetem le a Tanulói jelentkezési lapot?
Az Oktatási Hivatal Tájékoztatójának 1.számú melléklete tartalmazza a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot, melyet abba az iskolába kell beküldeni, amelyikben a vizsgát írni szeretné a felvételiző.

Felvételi eljárás, eredmények

Mikor kell szóbeliznem?
A központi írásbeli és a jelentkezési időszak végeztével a beérkezett jelentkezési lapok feldolgozása után dől el, hogy mely tagozatokon tartunk felvételi beszélgetést, és kinek lehet vagy nem kell a szóbelire jönnie. Erről itt a honlapunkon fogunk tájékoztatni.
Ha lesz, mi lesz a szóbelin?
Az egyes tagozat-csoportok tájékoztatóit az adott tagozat menüpontjaiban lehet olvasni.

Más kérdésem van

Kinek tudom feltenni a kérdéseimet?
Gyakorlott kollégáink a felveteli@vmg.sulinet.hu e-mail címre várják a felvételivel kapcsolatos kérdéseket.
MaYoR - 2002-2019 © GPL