Ének-zene spaciális tantervű csoport

A Zeneakadémia és a kecskeméti Zenepedagógiai Intézet partnerintézményeként újfajta zenei tagozatot hirdetünk. Azok az énekelni, zenélni szerető és zenei előképzettséggel rendelkező lányok és fiúk, akik a 8. osztály után a Városmajori Gimnáziumban emelt szinten szeretnének tanulni szolfézst, zeneelméletet, zenetörténetet és érettségi után elsősorban zenei pályára szeretnének menni, felkínáljuk a lehetőséget, hogy felvételi vizsgát tegyenek a Városmajori Gimnázium zenei tagozatára. Az emeltszintű zeneórák mellett speciális angolt tanulnak, és 11. osztálytól a zenetörténet tárgyat angol nyelven tanulják. Ezen kívül a kecskeméti Zenepedagógiai Intézet külföldi hallgatói gyakorlati tanításukat angol nyelven végzik a zenei tagozaton tanulókkal. A zenei tagozaton a második kötelező nyelv az olasz nyelv lesz, a zene igazi nyelve. A zenei óraszám kötelezően 9. osztálytól 12. osztályig heti 4 óra lesz, amelyben szolfézs-ének, zeneelmélet- összhangzattan és népzene- néptánc lesz, megfelelő elosztásban. A 11. évfolyamtól egy egyéb tárgyból választható érettségi előkészítő.

A tagozatra való felvétel feltétele a szép énekhang, ugyanis a lányok tagjai lesznek a világhírű Magyar Örökség-díjas Angelica leánykarnak. Tehát azoknak a fiatal tehetséges énekelni szerető lányoknak ajánljuk erre a képzésre a jelentkezést, akik vállalják a tanórákon kívüli próbákat és a fellépések, turnék előtti intenzív felkészülést is. Az Angelica leánykar állandó szereplője a hazai és nemzetközi fesztiváloknak. Például a Tavaszi Fesztivál, a Miskolci Operafesztivál, a Bartók Szeminárium. A fiúk pedig a vegyes kamarakórusnak lesznek tagjai.

Várjuk a tehetséges fiatalok jelentkezését. Budapestről és az egész országból. Kollégiumi lehetőség korlátozottan megoldható.

Szóbeli meghallgatás és képességvizsga

A képességvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

A zenei felvételi írás és szóbeli vizsgából áll. Követelmények az írásbelin: egy periódusnyi dallamdiktandó, valamint 10 hangköz tiszta oktávig és 10 hármas hangzat dúr és moll és fordításaik. A szóbelin 10 magyar népdal kifejező előadása, elemzése. 2 műdal előadása (zongorakíséretet biztosítunk), valamint a saját egyénileg választott hangszeren 2 különböző stílusú mű előadása. A zenei képzésre való bekerülés feltétele a zenei képességmérésen való megfelelés.

További képzéseink

MaYoR - 2002-2018 © GPL