Dokumentumok

Jogszabály

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága

82. § (3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

SzMSz Szervezeti és működési szabályzat - 2017. január (pdf) Szervezeti és működési szabályzat - 2017. január (docx)
Házirend Házirend - 2014 (pdf)
PePo Pedagógiai program - 2017 (pdf) Pedagógiai program - 2017 (doc)
Országos kompetenciamérés Az Országos mérés eredményei 2008-tól kezdődően (kir.hu)
Igénylőlap Tankönyvtámogatás igénylőlap
Táborozás Nyilatkozat táborozáshoz
Ebéd, menza Tájékoztató, letölthető igénylőlapok
Gimnázium Általános iskola
Tagintézmények
dokumentumai
Felvételi tájékoztató - 2017/2018 Jelentkezési lap
Tanári kar 2017/2018 (pdf) Beiskolázási adatok
Sportfelmentés kérelem (2016/2017)
MaYoR - 2002-2017 © GPL